VNSG Magazine Maart 2016 - page 5

5
Verandering, wie is er niet groot mee geworden? Als we
verandering door de tijd beschouwen, valt direct op dat
de snelheid van verandering alsmaar blijft toenemen.
Fascinerend. Hoewel, ik weet niet beter of er is een limiet
aan snelheid. Op een gegeven moment knapt er iets en
meestal eindigt de boel dan met een hele hoop rotzooi.
Zou dat ook nu het geval kunnen zijn?
Door de opkomst van internet
zijn steeds meer zaken digitaal
met elkaar verbonden. In 2020
zullen naar verwachting 50 miljard
apparaten gekoppeld zijn. Dat is nog
maar het begin. Als IoT (Internet of
Things) echt op stoom komt, zal de
connectiviteit explosief toenemen.
De term hyperconnectivity is hier op
zijn plaats. Met verregaande gevolgen
voor zo’n beetje alles. Economie,
sociale structuren, politiek: alles
wordt anders. Of het nou om je huis,
baan, auto, gezondheid, overheid of
wat dan ook gaat, alles is gekoppeld
met het netwerk. Daardoor ontstaat
er ook steeds meer wisselwerking
tussen jou, dat netwerk en de wereld
om je heen. En elk onderdeel van dat
netwerk produceert een onophoudelijke stroom data.
Die gegevens zitten soms in je eigen Cloud maar steeds
vaker in de Cloud van een ander; een bedrijf of een overheid.
Privacy-activisten gaan uitdagende tijden tegemoet.
Hackers zien het Walhalla aan de horizon gloren.
Als alles om ons heen het vermogen krijgt om continue
informatie te verzamelen en daarover te communiceren,
zijn we op weg naar een Smart World. Samen met steeds
intelligentere software en steeds krachtigere hardware
wordt die Smart World voor ons alsmaar belangrijker.
Wij en onze omgeving gaan op elkaar anticiperen.
We weten voortdurend wat we aan elkaar hebben en wat
we van elkaar kunnen verwachten. Zo’n Smart World
leert mij en mijn gewoontes kennen. Is dat gevaarlijk?
Ja, maar dat hoef ik niemand te vertellen. Is dat handig?
Ja en dat hoef ik ook niemand te vertellen. Maar één Smart
World toepassing wil ik toch over het voetlicht brengen: een
universele, mondiale, waterdichte identificatie-methode
die zelfs onafhankelijk van welke overheid dan ook zou
kunnen opereren. Hoe werkt dat dan?
Wij gebruiken nu een pincode (zeer onveilig), password
(onveilig), vingerafdruk (iets minder
onveilig) of irisscan (nog iets minder
onveilig) voor authenticatie. We
zijn wie we zeggen dat we zijn. De
code of biometrisch kenmerk is ons
bewijs. Zodra iets echt belangrijk
is, stappen we over op een officieel
identiteitsbewijs. Zo’n ‘bewijs’ zegt
eigenlijk nog niks en geeft alleen
maar aan dat overheden meer waarde
toekennen aan een paspoort als het
om authenticatie gaat. In mijn ogen
zijn alle klassieke authenticatie-
methoden
ontoereikend.
Laten
we serieus werk maken van Cyber
Security. Een perfecte authenticatie is
een goed begin.
Als ik thuiskom, vraagt mijn vrouw
nooit om een pincode, irisscan of een
paspoort. Zij herkent mij gewoon. Ze heeft zelfs nog nooit
getwijfeld. Maakt niet uit hoeveel tijd, moeite en geld je
zou besteden om mij na te doen. Ze zou er niet instinken.
Ik schat dat we binnen twintig jaar zover zijn dat technologie
dat kunstje ook kan. Zelfs met ééneiige tweelingen. Bij
twijfel kan altijd nog een extra kenmerk zoals een irisscan
worden gevraagd. Dus weg met al die ouderwetse
authenticatie. Ik ben ik. Het netwerk kent mij. Betalen doe
ik met een knikje voor de camera bij het betaalpunt. Geen
gedoe met munten, briefjes, pasjes of smart devices. Ik
ben uniek. Ik ben mijn eigen identificatie. Ik loop ermee te
koop. Iedereen mag me zien. Namaken is niet mogelijk.
Geen rijbewijs, lidmaatschapskaart, bonuskaart, identiteits-
bewijs of wat dan ook nodig. Ik word altijd feilloos herkend.
Net zoals vroeger toen iedereen in een dorp elkaar kende.
Maar dan anders.
Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij
alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking
tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform
Nederland (EPN).
COLUMN
.
Paul Ostendorf
Ergens ben ik anders
ben ik nergens
.
Magazine mrt/16
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook