VNSG Magazine Maart 2016 - page 7

7
Magazine mrt/16
Voor meer informatie over het SAP HANA Platform en de Cloud:
VNSG Kennisportaal:
SAP HANA Product home page:
SAP HANA SCN community page:
SAP HANA academy (free!) :
SAP HANA Studio:
SAP S/4HANA GTM Jam:
De GUI based SAP HANA Studio voor administratie en ontwikkeling
is gebaseerd op Apache Eclipse en heeft o.a. een wizard voor stored
procedures. Deze kennen vanaf ABAP 7.4 native ondersteuning in ABAP.
SAP HANAWeb-basedDevelopmentWorkbench, gebaseerd op Apache
Orion is een browser-gebaseerde omgeving voor het ontwikkelen van
SAP HANA Extended Services.
De SAP HANA cockpit voor online beheer is web based. Met SAP
Fiori Launchpad site als een single point-of-access voor diverse
webgebaseerde applicaties.
SAP HANA toepassingen
SAP HANA heeft inmiddels zijn weg gevonden naar vele SAP producten.
Alle grote SAP toepassingen zoals de Business Suite en BW kunnen
al toegepast worden op het SAP HANA platform net als de BI Suite en
Applications Powered by SAP HANA zoals bijvoorbeeld SAP Accelerated
Trade Promotion Planning, SAP Customer Engagement Intelligence, etc.
Tevens ondersteunt het SAP HANA Platform toepassingen als Text
Analytics and Search, Spatial Data Processing (geo data), Predictive
Analytics, Detect and forecast trends in data en Streaming Data
Processing (data streams die beschikbaar komen), SAP Smart Meter
Analytics, etc.
SAP Business Suite on HANA en S/4HANA
ERP staat centraal in de geschiedenis van SAP met de R/1, R/2 en R/3
systemen als belangrijke mijlpalen die hun voortzetting vonden in de
SAP Business Suite.
De SAP Business Suite is ontworpen als open omgeving voor de
traditionele relationele databases waarbij de data op harde schijven
w rdt vastgelegd. Deze openheid veroorzaakt wel de nodige
overhead. In tegenstelling tot de de SAP Business Suite on HANA
aar de overhead
zoveel mogelijk is geëlimine rd. Dit maakt het mogelijk om diverse
vervangen door real-time operations, maar ook
om bijvoorbeeld HANA Life in te zetten t.b.v. real-time analytics voor
operationele rapporten en Fiori Smart Business Cockpits.
Met S/4HANA introduceert SAP de nieuwste generatie ERP. Het
datamodel is radicaal vereenvoudigd wat alleen mogelijk is met een
in-memory database zoals SAP HANA. De code lines zijn compleet
nieuw opgezet om maximaal voordeel te hebben van de in-memory
database technologie.
S/4HANA is beschikbaar in 2 versies, on-premise en de Cloud edition.
Beide hebben dezelfde nieuwe S/4HANA code lines.
HANA en Cloud
Steeds meer bedrijven bewegen richting Cloud toepassingen. Een groot
gedeelte van SAP’s Cloud portfolio staat op HANA zoals SAP Business
ByDesign (SAP’s Cloudgebaseerde ERP oplossing voor middelgrote
organisaties). Naast pure Cloud aanbiedingen ondersteunt SAP met
HANA ook hybride deployment modellen. Afhankelijk van het gewenste
scenario biedt SAP ook de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) en het SAP
HANA Cloud Platform (HCP).
Voor klanten die on-premise SAP applicaties in gebruik hebben, zoals
SAP ERP of SAP BW, en die volledige controle en vrijheid willen hebben
bij het naar de cloud brengen is er de SAP HANA Enterprise Cloud. Dit is
een “privately managed cloud” en draait in de trusted datacenters van
SAP en haar partners. SAP HANA Enterprise Cloud is een Infrastructure-
as-a-Service plus managed services voor SAP software. De applicaties
van de klant worden gemigreerd naar de cloud infrastructuur waar het
applicatiemanagement en de support voor de klant worden gedaan.
Voor organisaties die compleet nieuwe applicaties willen bouwen in de
cloud of bestaande applicaties willen uitbreiden naar de cloud biedt SAP
het SAP HANA Cloud Platform. Dit is een logisch vervolg op Software-
as-a-Service waar
en product n van de plank koopt. Het open SAP
twikkelaarsmogelijk
applicaties te bouwen, uit te breiden en te gebruiken op SAP HANA in
m zijn de integratieservices tussen
de on-premise en Clo
emde hybride IT
landschappen.ITlandschappenzijnindeloopderjarensteedscomplexer
geworden. Door simplificering kunnen grote kostenbesparingen
worden gerealiseerd en innovatie cycli versneld. Met het HANA platform
on premise of in de cloud helpt SAP haar klanten dit te realiseren.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook