VNSG Magazine Maart 2016 - page 8

Magazine mrt/16
8
INTERVIEW
Mientje Paais
TEKST
Fred Franssen
Hoeveel invloed heeft een gebruiker van software op de ontwikkeling van zijn product? Vaak
luidt het antwoord: vrijwel nihil. Een VNSG-lid zal positiever moeten reageren. Juist door de grote
omvang van de gebruikersgemeenschap is de SAP-leiding zich bewust van de positieve invloed
die uitgaat van betrokkenheid van de klant bij de productontwikkeling. Met Customer Influence
(CI) introduceert SAP er een apart programma voor. Marcel Rabe is binnen het hoofdbestuur van
de VNSG de ambassadeur van CI.
Elke mening telt
voor SAP Customer
Influence
Marcel Rabe
VNSG maakt beïnvloeding
productontwikkeling tot speerpunt
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook