VNSG Magazine Maart 2016 - page 9

9
Magazine mrt/16
“SAP is echt eenuitzondering als je let opwat anderemarktpartijenhun
klanten bieden aan ruimte omverbeteringen aan bestaande producten
te bewerkstelligen of input te leveren voor nieuwe producten”, aldus
Marcel Rabe, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en tevens
lid van het hoofdbestuur van de VNSG. “Als VNSG willen we daarin
faciliteren. Een van onze speerpunten is om de topbeïnvloeder te
zijn van SAP als het gaat om het strategisch en tactisch niveau van
de productontwikkeling. Het gaat om een kernactiviteit van de
vereniging”. Hij adviseert daarom de SAP klanten gebruik te maken
van deze mogelijkheden.
Resultaten verschillen per focusgroep
SAP heeft diverse verbeterprogramma’s opgezet. De VNSG promoot
er daarvan twee actief: Customer Connection (CC), gericht op
verbeteringen in bestaande oplossingen en Customer Engagement
Initiative (CEI), waarin om input wordt gevraagd voor toekomstige
innovaties. De VNSG telt 30 focusgroepen. Die worden als eerste
geïnformeerd als een project van start gaat. Zij zijn dan ook leidend
bij het inventariseren van de wensen van de leden. De binnen de
groepen bereikte resultaten verschillen sterk. De ene groep weet zijn
leden beter te mobiliseren dan de andere. ”We kunnen de mensen niet
dwingen. Je moet de tijd en geduld kunnen opbrengen omproblemen
te beschrijven en in stemming te brengen. En uiteindelijk moeten de
verbeteringen ook nog gedownload en geïmplementeerd worden”.
Rabe begrijpt wel dat veel VNSG-leden al voldoende hebben aan
hun dagtaak. ”Je moet echt een SAP-hart hebben om extra werk op
je schouders te nemen met het risico dat je inspanning voor niets
is geweest omdat er te weinig medestemmers zijn. Van invloed is
natuurlijk ook het stemgedrag van de buitenlandse SAP-gebruikers.
De cultuur binnen bijvoorbeeld de Duitse gebruikersvereniging is
anders dan hier. Ze staan daar heel kritisch tegenover SAP en weten
goed hun (grotere) achterban temobiliseren. Dus natuurlijk speelt ook
de schaalgrootte een rol, maar toch kun je ook als kleine gebruiker
invloed uitoefenen”.
Een afgebakend proces
Beïnvloeden is een continu proces
Een voorbeeld van samenwerken
tussen SAP en klant
Draag bij aan toekomstige SAP-innovaties
Vind hier alle opgeleverde verbeteringen
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook