VNSG Magazine Juni 2016 - page 10

10
Magazine juni/16
INTERVIEW
Ton Siebelink •
TEKST
Ton Verheijen
Misschien kent u de Ebbinghaus Curve. Deze klassieke vergeetcurve
van de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus (1850–1909)
toont aan dat nieuw aangeleerde kennis eerst volledig kan worden
gereproduceerd. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder het geleerde
wordt onthouden. In het begin herinneren we ons alles nog, maar al
snel is een flink deel van de leerstof weggewaaid uit onze herinnering
als een blad in de wind. De curve vlakt uiteindelijk helemaal af tot een
constante. Daarbij is er wel verschil tussen ‘zinloze’ informatie (de
vergeetcurve daalt dieper en sneller) en zinvolle, emotioneel geladen
informatie (de curve blijft hoger).
“Dit weten we dus al sinds 1885. Maar we hebben er veel te weinig
mee gedaan”, zegt Richard Benschop van Ctac Opleidingen stellig.
“Daar mogen opleiders zich best een beetje voor schamen, want met
nieuwe vormen van online en blended learning hebben we alle tools in
handen ommensen gemotiveerd en bij de les te houden.” Benschop is
gefascineerd door de manier waaropmensen leren. Dat kan veel beter,
goedkoper en interactiever. Met de ‘ouderwetse’ klassikale lessen
is niets mis, maar wel graag op het juiste moment, en voor de juiste
mensen.
Zoals blauw het nieuwe groen is, en zitten het nieuwe roken, is delen het nieuwe leren. Kennis-
overdracht is een bont proces geworden van (online) interacteren, reflecteren, de juiste vragen
stellen en zelf ervaren. Trainers en opleiders kunnen met nieuwe (digitale) leermiddelen het leer-
proces faciliteren, mensen ontwikkelen en organisatiedoelen dichterbij brengen. Met de juiste
mix van middelen is leren geen plichtmatige routine meer maar een verslavende kick. “Het leer-
landschap was nog nooit zo rijk en toegankelijk!”
Delen is het
nieuwe
leren
Andere rol voor trainers en opleiders
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook