VNSG Magazine Juni 2016 - page 11

Magazine juni/16
11
Over ‘het nieuwe leren’ voert Benschop op 2 februari een
rondetafelgesprek met Tom Bos van NCOI Groep en Ton Siebelink van
SAP. Doelstelling: organisaties laten zien dat kennisverwerving een
flexibel gegeven is. De gesprekspartners zouden graag zien dat het
opleidingsvak stappenvooruitmaakt vanwegede snelleveranderingen
van nu: iedereen heeft een smartphone;
snel wisselen van softwarepakket is normaal
geworden; met minder mensen moeten we
steedsmeerwerk verzetten; geleerde kennis
is steeds sneller achterhaald, etcetera. Dit
vraagt om flexibele opleidingen. Siebelink:
“Door de snelle technologische ontwikkelingen is de halfwaardetijd
van studeren alleen maar omlaag gegaan. Van de kennis die mensen
tijdens een technische opleiding vergaren, is na drie jaar nog de helft
relevant en actueel. Permanente educatie is een must.”
Stapenteller-app
Even terug naar vroeger. Als je iets wilde leren, volgde je een klassikale
training. En daarna een vervolgtraining. De opleider voor de klas
verteldehoehet zat ende theorie stond inhet cursusboek. Dezemanier
van leren is een tikkeltje achterhaald. Er zijn betere methodes online,
met minder reistijd voor de studenten en een gevarieerder aanbod
(dat altijd en overal beschikbaar is). Maar veel opleiders zijn blijven
hangen in ‘hapklare brokken voor volle klaslokalen’. Alleen al vanwege
de enorme verschillen in instapniveau’s is dat niet altijd handig meer.
Ga maar na. De ene cursist heeft het voorwerk al online gedaan, de
volgende weet nog niets, en nummer drie leert eigenlijk alleen door
het zelf te proberen in de praktijk. Het zal niemand verbazen dat de
opbrengst van zo’n cursus tegenvalt.
Klassikale training zou alleen nog ingezet moeten worden als er echt
waarde wordt toegevoegd, vinden Bos, Benschop en Siebelink. Niet
zozeer om kennis te vergaren maar om te verdiepen en reflecteren.
Bos: “Wil je een cursus volgen? Ga je gang! Maar begin wel bij een
gratis initiatief. Pas daarna komt de verdieping in de klas.”
De discussie tussen Siebelink, Bos en Benschop gaat over moocs
(massive open online courses), gamification, learning on the job en
uitwisselen van praktijkervaringen. De ontwikkelingen gaan hard.
Neem nou beloningstechnieken die in games worden gebruikt om
mensen intrinsiek gemotiveerd te houden. Een kleine beloning voor
het bereiken van het volgende level op het juiste moment werkt
perfect. Het is een virtuele worst die prikkelt om door te gaan. Bos: “Ik
merk het zelf met mijn stappenteller-app. Laatst betrapte ik me erop
dat ik rondjes door de huiskamer aan het draven was om mijn 10.000
stappen voor die dag te halen.”
Volgens Bos kunnen we leerrendementen flink vergroten met nieuwe
technologie. Met data-analyse maken we inzichtelijk wat iemand al
kan. Daar kunnen we de opleiding aan toevoegen. Dubbelingen zijn
niet meer nodig en verborgen talenten worden haarscherp boven
water gehaald. Bos: “Inderdaad, verborgen talenten. Ik durf te wedden
dat er genoeg mensen op bijvoorbeeld een afdeling Finance zitten
die, zonder dat de werkgever het weet, goed zijn in programmeren,
boekhouden, projecten begeleiden of viool spelen.”
Gamification
Welkom in het opleidingsjaar 2016! Alles kan en alles is mogelijk. Wist
u dat recruitmentbureaus jongeren met leidinggevende kwaliteiten
werven in de game World of Warcraft? De achterliggende gedachte is
niet zo gek. Als je leiding kunt geven aan een clan van 200 gamers op
het slagveld, kun je het wellicht ook bij een
bedrijf op de werkvloer.
De
vernieuwende
leermethodes
zijn
effectiever èn leuker. Neem nou Duolingo,
een app waarmee je online gratis een
taal kunt leren in kant-en-klare lessen.
Volgens Duolingo zelf is het ‘leuk en verslavend’. Speel tegen de klok!
Verdien punten voor goede antwoorden! Bereik een hoger niveau!
Bos: “Duolingo werkt zo goed vanwege de gamification en directe
feedback.” Benschop, al even enthousiast: “Duolingo maakt kennis
direct toepasbaar. De intrinsieke motivatie wordt continu geprikkeld.
Moeilijke dingen krijg je steeds weer opnieuw aangeboden, zodat ze
uiteindelijk ingesleten raken. Echt, het is keileuk.”
De uitdaging voor HR-managers van IT-bedrijven is volgens de
drie heren zonneklaar. Zij moeten de snelle veranderingen in de
samenleving synchroon laten lopen met de kennis(behoefte) van
medewerkers en bepalen wat van toegevoegde waarde is. Dat is
overigens nog lastig genoeg. Beroepen als ‘data scientist’ of ‘enterprise
architect’ bestonden een paar jaar geleden nog niet eens, memoreert
Siebelink. “Een extreme uitdaging” volgens Bos. “Opleidingen zijn
soms al verouderd voordat ze zijn geaccrediteerd.”
Blended learning
Het betoog van Siebelink, Bos en Benschop spitst zich toe op blended
learning. Het gaat eromper individu de juistemix samen te stellen. Van
oefenen met een acteur tot full blown serious games, van zelfstudie
tot simulaties op de werkplek. Alle ingrediënten die leren aantrekkelijk
en effectief maken, zitten erin. Blended learning is online èn sociaal,
er zitten challenges in, er is zicht op geboekte resultaten (learning
analytics) en je kunt het doen op een moment dat het jou uitkomt.
Bos: “Dit soortmiddelen zijn heel toegankelijk geworden en vaak gratis
beschikbaar. De kunst is ze gericht in te zetten voor het ontwikkelen
van medewerkers. Ofwel: de juiste werkvormen in de juiste volgorde
voor de juiste doelgroep en met de juiste partners. De taak van
HR is zichtbaar maken wat mensen kunnen. Mensen leren continu
doordat kennis via sociale interactie, ervaringen en diverse media
wordt gedeeld. Waar je eerst alleen een training en je werkpraktijk als
bron van leren had, heb je nu ook nog eens miljoenen uren youtube-
videos, duizenden online cursussen, webinars en zelfs volledige online
opleidingen tot je beschikking. Het leerlandschap was nog nooit zo rijk
en toegankelijk! Maak er gebruik van!”
Richard Benschop
Tom Bos
“Permanente educatie
is een
must
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook