VNSG Magazine September 2016 - page 12

12
Magazine sept/16
INTERVIEW
Hans de Labije
• TEKST
Ton Verheijen
• FOTOGRAFIE
Jonas Briels
Sterke businesscase
De door Nieuweboer benoemde menselijke maat zien we terug op een
gewone werkdag bij Sanquin aan de Plesmanlaan in Amsterdam, waar
donors iets heel uitzonderlijks komen doen: bloed geven. De bloedbank,
hoe belangrijk ook, is maar een van de zes bedrijfsonderdelen van
Sanquin, dat ook diagnostiek uitvoert en wetenschappelijk onderzoek
verricht. Daarnaast fungeert het bedrijfsonderdeel SPP (Sanquin
Plasma Products) als contract manufacturing organisation (CMO),
een 24/7 dienstverlener die plasmaproducten levert aan commerciële
marktpartijen, waarmee steeds intensiever wordt samengewerkt.
Het bedrijf heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
en moet daarom constant investeren in degelijke en betrouwbare
technologie.Doordatdiagnostiek,onderzoekenresearchonderdezelfde
paraplu zitten als de bloedbank (wat bij concurrenten niet het geval is)
kan de hele keten worden overzien en kan beter worden ingeschat wat
het juiste moment is om te investeren in ICT. De investering in SAP GBT
was een weloverwogen keuze. Nieuweboer en Eric Duhne, ad interim
manager Informatie Centrum Plasmaproducten, vertellen over hun
aanpak en hoe ze een sterke businesscase bouwden.
“Mensen geven vrijwillig hun bloed om andere mensen beter te maken. Dat is een nobel ding.”
Implementatie-consultant Ruud Nieuweboer van SAP-partner Goldfish ICT Services brengt de
complexiteit van de organisatie Sanquin terug tot menselijke proporties: bloed is leven. Al negen
jaar mag Nieuweboer werken voor Sanquin en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid van
patiënten en donors. Dat is niet zomaar iets. “Het geeft een compleet andere dynamiek aan mijn
werk”, aldus de bloedplasma-specialist.
Verbeteren van bedrijfsprocessen
ensneller reagerenopmarktvragen,
dat waren de voornaamste redenen
voor Sanquin om te kiezen voor
SAP GBT. De implementatie duurde
twee maanden, de ROI is 1,2 jaar en
met SAP GBT worden nog kosten
bespaard ook. Klinkende resultaten!
ICT-consultant Ruud Nieuweboer:
“Weworden overal uitgenodigd om
ons verhaal te vertellen. Traceren
van batches ging van 8 uur naar
4 seconden. De plasma-industrie
gelooft het nauwelijks.”
“Plasma-industrie gelooft
ons verhaal nauwelijks”
Sanquin voorloper met Global Batch Traceability
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook