VNSG Magazine September 2016 - page 13

Sanquin kennisgedreven
Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levens-
reddende producten levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door
wetenschappelijk onderzoek zoekt en vindt de organisatie nieuwe op-
lossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiege-
neeskunde, hematologie en immunologie. Sanquin is zich voortdurend
bewust vanhaar verantwoordelijkheid tegenover de donors omzorgvul-
dig, verantwoord en doelmatigmet hun gift omte gaan en tegenover de
patiënten omhun veiligheid en welzijn voorop te stellen.
EricDuhnenoemt enkele “drivers” die tot de keuze voor SAPGBThebben
geleid: “De ontwikkeling naar een CMO-model stelt andere eisen aan
ons. We moeten sneller reageren op marktvragen, sneller en gedetail-
leerder informatie verstrekken. Dagelijks, wekelijks, maandelijks ver-
wachten onze klanten rapportages op verschillende niveau’s. Daarnaast
willen ze inzicht in de traceerbaarheid van batches. Ook onze overheid
en het RIVM checken of die traceerbaarheid klopt. We willen constant
volledige traceerbaarheid kunnen garanderen in de hele supply chain,
van grondstof tot eindproduct, voor interne en externe klanten.”
Besparing: 1.432 uur per jaar
Procesgeoriënteerde ondernemingen als Sanquin moeten kunnen anti-
ciperen op regelgeving op het gebied van traceerbaarheid van grond-
stoffen en validatie van productiebatches. Daarom vinden Duhne en
Nieuweboer SAP GBT een perfecte oplossing. Met het inmei 2016 geïm-
plementeerde systeem is Sanquin volledig toegerust op de veeleisende
toekomst.
Duhne: “De bedrijfsprocessen verlopen efficiënter. We kunnen veel
grotere volumes aan en veel meer stambomen uit het systeem halen.
We kunnenwel tien batches tegelijk traceren in amper 40 seconden. Dat
maakt dit systeem uniek. Bijkomend voordeel is dat we per jaar 1.432
uur aanwerk besparenmet de automatisering. De ROI (return on invest-
ment) bedraagt slechts 1,2 jaar. Inderdaad, dat is ongelofelijk snel.”
13
Magazine sept/16
Eva van Egmond
Eric Duhne
Spotlight
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook