VNSG Magazine September 2016 - page 14

Koppelingmet SAP ERP
Sinds 1997 maakt Sanquin gebruik van SAP-software voor de
informatievoorziening
rondom
primaire
bedrijfsprocessen.
“Arbeidsintensief” noemt accountmanager Eva van Egmond van SPP
de manier van werken voordat SAP GBT werd ingevoerd. Van Egmond:
“Wij maakten een stamboom met per batch een visueel overzicht
van de verschillende stappen in de productie. Dit proces vergde veel
tijd, omdat we steeds vanuit dossiers controleerden of de gegevens
correspondeerdenmet demaster data. Naast de kwaliteitscontrole voor
interne rapportages kregen we ook steeds vaker te maken met ad-hoc
vragen van klanten en met reguliere inspecties van de autoriteiten. Dit
alles vroeg om snelheid en accuraatheid. Nu genereren we met één
druk op de knop een compleet verslag van alle stappen binnen een
productieproces en de verbruikte materialen/batches.”
SAP GBT is een autonoom systeem dat draait op een eigen server.
De toepassing is gekoppeld aan het bestaande SAP ERP-systeem en
aan non-SAP-systemen. Er wordt een distributiemodel opgezet voor
master data. Te denken valt aan productielocaties, materialen, batches,
klanten, classificaties en adresgegevens. De software werkt met een
platte database-structuur die snelheid garandeert. Die snelheid is ook
echt hard nodig want het gaat om miljoenen donaties (waarover ook
gerapporteerdmoet worden).
Grafisch cool
Wat zijn de gebruikerservaringen? Nou, de mensen die met het
systeemmoeten werken noemen de ‘intuïtieve en gebruiksvriendelijke
bediening’. Sommigen vinden het ‘grafisch cool’. Anderen noemen
‘besparing van ergernis’. Verder gehoord: ‘Gebruikers kunnen op elk
moment overal in de keten inprikken en de batch-kenmerken van het
hele logistieke proces inzien, ook als de brondata van andere systemen
dan SAP komen.’
Ruud Nieuweboer concludeert: “SAP GBT geeft inzicht en controle
omdat alle gegevens worden gecombineerd in één systeem. Dit zorgt
voor eenduidigheid, helpt met uitgebreide batch-zoekopdrachten
en helpt te voldoen aan de internationale regelgeving met
betrekking tot data-integriteit. Deze ICT-oplossing zorgt voor een
kortere doorlooptijd van processen, waardoor de medicijnen nog
sneller geleverd kunnen worden en de patiënt verzekerd is van zijn
levensreddende medicijnen.”
Over Sanquin
Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten
levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken
en vinden zij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de
transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie.
14
Magazine sept/16
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32
Powered by FlippingBook