VNSG Magazine September 2016 - page 17

Magazine sept/16
17
Klantcontacten
Jeroen van Esch is als IT-manager samen met zeven IT-medewerkers
verantwoordelijk voor de IT binnen de gehele MS Schippers-groep,
zowel in binnen- als buitenland. Hij vertelt over de implementatie:
“Voorheen hadden we een zelfgemaakt CRM-systeem waarmee we
slechts klantcontacten konden vastleggen. Een van de specifieke
wensen voor het nieuwe CRM-systeem was ‘agenda-coaching’ voor de
opvolging van verkoopcontacten, zodat we kunnen zien of we de juiste
keuzes hadden gemaakt. Dat was nodig, want we hadden niet altijd de
focus op de juiste klanten.”
360° beeld
De pakketselectie voor het nieuwe
CRM-systeem is bewust via workshops
gedaan. Jeroen: “Daar zijn we in
oktober 2015 mee begonnen. Met de
workshops konden we de business bij
de IT en de pakketkeuze betrekken.
Aan alle disciplines binnen ons bedrijf
hebben we gevraagd wat hen zou
helpen om beter te functioneren.
We hebben onder andere het
offlinegebruik besproken, omdat we
niet in alle landen in alle gebieden
dekking hebben. In die gebieden
moesten we pragmatisch te werk
gaan door vooraf een print van het scherm te maken… De uitkomst
van de workshops was dat ons bedrijf behoefte heeft aan een volledig
(360°) beeld van elke klant: Welke aantallen dieren zijn er?, Wat speelt
er rondom de dieren?, Welke producten worden er gebuikt?, Welke
contacten zijn sales-gerelateerd?, etc. Dé doorslaggevende reden om
te kiezen voor de salesmodule van SAP Cloud for Customer was dat we
al met het ERP-gedeelte van SAP werkten: SAP ECC (Enterprise Core
Component) dat hier naadloos op aansluit.”
Eerste scrumproject
“Deze implementatie was de eerste keer dat we een scrumproject
deden. Dat is ons supergoed bevallen!”, vertelt Jeroen enthousiast.
“Onze directie, bestaande uit drie broers, is geen voorstander van in één
keer live gaan, na een lange tijdwachten en éénflinke investering ineens.
Door telkens in sprints van tweeweken tewerken, kondenwe stap-voor-
stap iets laten zien aan de algemeen directeur, salesdirecteur en het
hoofd sales binnendienst. Wat de afgelopen twee weken was gemaakt,
konden we direct toetsen: kunnen onze salesmensen hier meteen de
boer mee op? In december 2015 zijn we met de eerste sprint begonnen
en in april 2016 gingen we live volgens planning. Ik zou bedrijven met
pragmatisch ingestelde (familie)directies echt scrum willen adviseren.
Als projectteam creëer je er draagvlak mee; ook voor het budget!”
Migratie data
Hoe verliep de migratie van de data? “Dat ging goed: alle data die al
in SAP ECC stond, hebben we gemigreerd naar C4C,” licht Jeroen toe.
“Dat hebbenwe via HCI (HANA Cloud Integration) gedaan: de koppeling
tussen ECC en C4C. Hier hebben we veel aandacht aan besteed. We
hebben gekeken wat beschikbaar is in ECC, vervolgens alles gemuteerd,
per land alle klanten erin gezet en orders ingeladen. Van daaruit zijn we
gestart met het inladen van nieuwe contactmomenten.”
Over MS Schippers
Al 50 jaar dient MS Schippers de veehouder. Het
bedrijf ontwikkelt continu producten en diensten
waarmeedeboer‘beterkanboeren’.Doorinnovatie
en flexibiliteit heeft Schippers altijd vooropgelopen
in de sector. Met 350 medewerkers, 10.000
producten en 12 kantoren positioneert het bedrijf
zich steeds sterker in een internationalemarkt. Het
is een echt familiebedrijf waarin gezamenlijk wordt
gewerkt aan het succes van het bedrijf. Niets voor
niets luidt de slogan van het bedrijf: ‘Passion for
Farming!’
Spotlight
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook