VNSG Magazine September 2016 - page 18

18
Magazine sept/16
Over SAP Hybris Cloud for Customer (SAP C4C):
SAP Cloud for Customer is een Software as a Service-platformdat uit drie modules bestaat.
1. SAP Hybris Cloud for Sales
Met Cloud for Sales beschikt het verkoopteam altijd over de juiste inzichten voor
betekenisvolle klantcontacten. Verkopers kunnen gemakkelijk klanten aan zich binden en
de juiste acties ondernemen omoveral en altijd te kunnen scoren.
2. SAP Hybris Cloud for Service
Hiermee kunnen organisaties via alle digitale kanalen consistente service verlenen.
Callcenter- en helpdeskmedewerkers hebben altijd een compleet overzicht van alle
klanten, zodat ze problemen snel kunnen oplossen. Servicetechnici op locatie profiteren
van de juiste technologie enmobiele tools.
3. SAP Hybris Cloud for Social Engagement
Door social media te integreren in service- en supportkanalen verbetert de klantbeleving
aanzienlijk. Organisaties weten wat er speelt en kunnen snel en op de juiste wijze reageren
wanneer er online over hunmerk wordt gesproken.
Voor meer informatie kijk op:
1-2-3-4-systeemvoor afspraken
“Met Cloud for Customer borgen we nu ons 1-2-3-4-systeem voor
afspraken,” vervolgt hij. “Stap een: ‘afspraak maken’, stap twee:
‘voorbereiden’, stap drie: ’uitvoeren’ en stap vier: ‘doorrollen’ (het staat
meteen in de agenda). Gemaakte afspraken kunnen we in de toekomst
automatisch naar de klant sturen. In een standaardrapport kunnen we
precies zienhoe het staatmet een klant, enof de klant de juiste aandacht
krijgt. De rapporten zijn perfect; er is door SAP goed nagedacht over de
rapportagetechniek. In bijna alle landen werken we met dit systeem,
dat zijn nu 160 gebruikers. Alleen Italië en Frankrijk moeten nog volgen.
Als zij ook zijn aangehaakt, werken er in totaal 180 mensen mee. Alle
mensenhebbendezelfde traininggekregen,waarbij wegewerkt hebben
met betrokken key users. Dat werkt heel goed.”
Servicemodule
“We hebben het systeem zo basaal mogelijk ingericht, waarbij we
ons hebben gefocust op het borgen van het 1-2-3-4-systeem. Dat is
gelukt. Het nieuwe CRM-systeem is enthousiast ontvangen, hoewel de
performancenogwattewensenoverlaat.HANAissnelmaardesondanks
zien we regelmatig een zandloper. Wellicht moet de hardware beter
geconfigureerdworden; er wordt nu veel in de cache geladen. Een ander
verbeterpunt is dat we alleen vanuit C4C naar Google Agenda kunnen
werken en niet andersom. De functionaliteit in zijn geheel is goed. C4C
heeft nog veel meer functionaliteiten die we nu nog niet gebruiken
maar in de toekomst willen inzetten. We overwegen om ook de
servicemodule van C4C te gebruiken voor het melden van storingen en
het opvolgen van tickets. We hebben bijvoorbeeld duizenden pompen
in de hele wereld, waar we service op verlenen. De C4C-servicemodule
zou ons daarbij kunnen ondersteunen.”
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...32
Powered by FlippingBook