VNSG Magazine September 2016 - page 22

Magazine sept/16
22
INTERVIEW
&
TEKST
Jon Hoofwijk
Logistiek centrum
De focus van het IT-integratieplanningsteam lag op het maken van een
inventarislijst van de applicaties voor zowel Zimmer als Biomet binnen
alle afdelingen, regio’s en bedrijfsonderdelen. Duizenden applicaties
die in de twee bedrijven worden gebruikt, zijn geanalyseerd op de mate
waarin ze kritiek zijn, op hun functionaliteiten, hiaten en schaalbaarheid.
Every Angle stond hoog op deze lijst; met name het logistieke centrum
van Biomet EMEA in Hazeldonk maakt al acht jaar gebruik van Every
Angle.
Samenwerking tussen business, IT en Every Angle
Indit distributiecentrumvanBiomet dat 10.500m² groot is, staanvrijwel
André Danisch is Team Lead SAP Business Intelligence and System Administration EMEA. Hij kan
zich de dag dat Zimmer en Biomet hun fusie aankondigden in 2014, nog goed herinneren. Beide
bedrijven zijn wereldwijd gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van implantaten ter
vervanging van door artritis aangetaste heup-, knie-, schouder- en ellebooggewrichten.
Het integreren van twee globale organisaties is een flinke onderneming. André: “Het is van groot
belang dat de IT‘er steeds meer opschuift richting business en optreedt als intermediair tussen de
business en de ontwikkelaars. Techniek is belangrijk maar het gaat uiteindelijk om de juiste toe-
passing ervan, zodat de business er beter door gaat presteren. Daarvoor moet je de business goed
begrijpen; samen bepaal je de juiste prioriteiten.”
Het demand managementproces in SAP
omvat onder andere offertes, verkooporders,
leveringen, verzendingen en facturen. Om de
pijplijn van klant tot inkomsten te beheren,
is echter meer nodig dan een rapportagetool
die vertelt wat er geleverd is. Met Every Angle,
een SAP add-on, krijgt Zimmer Biomet inzicht
in potentiële problemen. Inzicht dat snel en
duidelijk aantoont waar zich ordervertragingen,
blokkades, tekorten, gedeeltelijke verzendingen
en backorders voordoen en, minstens even
belangrijk, waaróm.
meer grip
op logistieke
processen
dankzij
Every Angle
Zimmer Biomet:
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook