VNSG Magazine September 2016 - page 26

26
Magazine sept/16
INTERVIEW & FOTOGRAFIE
Rob van der Marck
• TEKST
Renske Pepping
De aanleiding: inefficiënte processen
We duiken meteen de geschiedenis in, naar het begin van deze eeuw.
De Rabobank werkt op dat moment met Taleo Recruit, een programma
voor de recruitment van ingehuurde medewerkers. Mark: “Dat pakket
was verouderd. Het zorgde wel voor een goede match tussen opdracht
en kandidaat, maar er was geen integratie met SAP Human Capital
Management (HCM) en SAP Supplier RelationshipManagement (SRM).”
En dat bracht behoorlijk wat extra werk met zich mee voor Rabobank
Connect Bemiddeling, het team dat verantwoordelijk is voor de
flexibele inhuur van medewerkers. “Zij moesten met Excel handmatig
allerlei opdrachten en gegevens inkloppen in de overige systemen”, vult
Peter aan. “Met als gevolg dat zij in drukke tijden zélf mensen moesten
inhuren om het werk gedaan te krijgen. En dan hebben we het nog niet
eens over de foutgevoeligheid van deze werkzaamheden.”
Pionieren
Dat moest anders. En daarom koos de Rabobank in 2012 voor de
implementatie van Fieldglass, toen nog geen onderdeel van SAP. Peter:
“Het was echt pionieren in die tijd. Wij vonden cloud best spannend en
er zat ook enorm veel druk achter. Als de migratie niet goed zou gaan,
konden onze tijdelijke krachten niet aan het werk.” Na een lange periode
van overleg, ontwikkeling en implementatie, ging de oplossing begin
De interviewafspraak vindt plaats in Eindhoven, net vóór de bouwvak van regio Zuid. De vestiging
van de bestuursorganisatie is op dat moment één grote bouwput. De bestaande hoogbouw
tegenover het stationmaakt plaats voor een nieuwkantoor dat aansluit bij demoderne behoeften
van medewerkers.
Als ik het ‘oude’ gebouw binnenkom, wachten daar drie mannen: Bastiaan Graf – SAP consultant
bij ESconsult, Peter Millenaar – Senior Servicemanager Purchase to Pay bij de Rabobank, en Mark
Hanssen – functioneel beheerder SaaS-applicaties bij de Rabobank. Het gesprek gaat van start.
De Rabobank werkt sinds 2013 met SAP Fieldglass, een cloudoplossing voor het beheer van
flexibele werkkrachten en de inkoop van diensten. In die tijd was deze oplossing nog niet van
SAP, maar dat veranderde in maart 2014. Wat is SAP Fieldglass? En hoe helpt het de Rabobank
om beter te presteren en efficiënter te werken? Er is niemand die deze vragen beter kan
beantwoorden dan het team bij de Rabobank zelf.
Rabobank en SAP Fieldglass:
van Excel
naar excellente
bemiddeling
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook