VNSG Magazine September 2016 - page 27

2013 live. “We begonnen
as is
, waarbij de functionaliteit van Taleo
een-op-een werd overgenomen”, vervolgt Peter. “Daarna hebben we
stapsgewijs extra functionaliteit toegevoegd.”
End-to-end inhuurproces
Het is precies die extra functionaliteit die Fieldglass tot een interessante
oplossing maakt voor de Rabobank. Mark: “We hebben ook andere
oplossingen overwogen, maar Fieldglass bood voor ons de grootste
meerwaarde.” Bastiaan vult aan: “Dat zit hem vooral in de reporting-
functionaliteit en in de integraties. Fieldglass had destijds in Amerika
al bewezen de integraties met SAP HCM en SAP SRM aan te kunnen.”
Inmiddels is er veel functionaliteit toegevoegd en is het hele proces
is afgedekt: van het moment dat een manager een aanvraag doet
voor een externe medewerker tot en met de uitdiensttreding. De
aanvragen worden automatisch uitgezet bij uitzendbureaus, de beste
kandidaten worden geselecteerd en op hun eerste werkdag kunnen
de medewerkers direct aan de slag. Hun pasje ligt klaar en ze hebben
de juiste autorisaties. De facturatie is snel en efficiënt, net als het
administratieve proces rondom uitdiensttreding. Fieldglass is in dit hele
proces de bron; wijzig je iets in deze oplossing dan wordt het in de hele
keten doorgevoerd.
Het bredere kader: toename van flexibele krachten
In maart 2014 werd Fieldglass overgenomen door SAP. Sindsdien is
SAP Fieldglass hét systeem binnen SAP voor het beheer van flexibele
krachten. De overname past binnen de cloudpropositie van SAP, maar
ook binnen een bredere ontwikkeling: de toename van het aantal
flexibelemedewerkers. Steedsmeer organisaties werkenmet een kleine
kern van mensen in vaste dienst. Daaromheen zitten flexibele schillen
van mensen die op projectbasis worden ingehuurd. Dat maakt het
eenvoudiger voor organisaties omop en af te schalen.
Wat heeft het de Rabobank gebracht?
De tijd van uren inkloppen in Excel en externe contracten handmatig
verlengen, is bij de Rabobank voorgoed voorbij. De manager heeft
tegenwoordig geen omkijken naar de administratieve afhandeling;
hij hoeft alleen de sollicitatiegesprekken te voeren. Alles wordt STP
(Straight Through Processing) afgehandeld en de afdeling Rabobank
Connect Bemiddeling werkt veel efficiënter. Mark: “Er zijn lage lasten
voor de administratie en veel minder disputen bij het afhandelen van
facturen. Het proces is bovendien heel transparant. De HR-inkoper heeft
altijd een actueel inzicht in de lopende contracten en tarieven.”
Lessons learned
Dat klinkt allemaal heel positief. Is er dan niets dat ze anders zouden
doen, mochten ze het proces opnieuw ingaan? “Jawel”, antwoordt
Bastiaan. “We hebben geleerd dat het essentieel is om met alle
stakeholders om tafel te zitten. En dan bedoel ik: écht om de tafel.
We moesten veel schakelen met Amerika, Londen, India. We boekten
daarbij de meeste vooruitgang als we samen in één kamer zaten, in
plaats van met conference calls.” Mark vult aan: “Ik denk dat we vier
jaar geleden ook strikter waren dan nu. Het systeem moest zich toen
aanpassen aan ons inkoopproces, terwijl er nu veel meer gezocht wordt
naar eenmix tussen standaard enmaatwerk.”
Toekomst
Natuurlijk kijkt de Rabobank alweer verder. Welke stappen maakt
de organisatie op inkoopgebied? Welke verbeteringen kunnen ze
doorvoerenbij Rabobank Connect Bemiddeling? “We volgenGartner op
de voet”, vertelt Peter. “Voorheen was het vanzelfsprekend om je mega
suite te upgraden. Nu zijn er zoveel interessante niche-oplossingen en
pop-ups. De markt ligt open en we kijken ongeveer drie jaar vooruit.”
Mark: “Enwat SAPFieldglass betreftwillenwedeoplossingookhelemaal
integreren in de processen bij de lokale banken. Zodat iedereen van de
voordelen profiteert.”
Peter Millenaar, Bastiaan Graf en Mark Hanssen
27
Magazine sept/16
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook