VNSG Magazine September 2016 - page 3

3
Magazine juni/16
VOOR
woord
JAN-WILLEM VAN DER MEERE
Bestuurslid VNSG
Netwerken is een samenwerkingsvorm die steeds
belangrijker wordt, of het nu gaat over organisaties of
over individuen, want verbindingen aangaan met anderen
op basis van win-win opbrengsten en aanvullende en
versterkende capaciteiten is een krachtig middel voor
succes op lange termijn.
U en ik kennen al langer het belang van netwerken onder het
mom van “Het is niet zozeer belangrijk
wat je kan, maar wie je kent.” Dat is iets
dat we als VNSG natuurlijk onderken-
nen, want het is een essentieel aspect
van VNSG-evenementen, zoals het
VNSG Congres op 4 en 5 oktober. Maar
daarover straks meer.
Netwerken is ook een andere manier
van hoe bedrijven zich intern organise-
ren. Steedsmeer zie je demuren tussen
afdelingen geslecht worden door meer
project- en projectmatige activiteiten
en matrixorganisatievormen. Interdis-
ciplinair is het toverwoord dat al weer
een stap verder is dan afdeling overstij-
gend samenwerken.
Ten slotte zie je dat bedrijven meer
samenwerking zoeken met andere
bedrijven waardoor hele netwerken
van bedrijven ontstaan, zogeheten
Business Networks. Om als bedrijf
invulling te kunnen blijven geven aan
de vraag en verwachtingen van consumenten en klanten
moet je je verbinden met andere bedrijven, integreren en
samenwerken op voorheen onbekende en onverwachte
niveaus.
SAP heeft dat onderkend door groot in te zetten op Business
Networks, met cloud-based oplossingen die (luisterend
naar de woorden van SAP) zorgen voor connectiviteit, ef-
ficiency, betaalbaarheid en goede gebruikerservaring en
dat ‘any device, any time’. Zo kennen we inmiddels allemaal
Ariba, Concur en Fieldglass.
Nu kenmerken deze oplossingen zich wel door het feit dat
het door SAP geacquireerde oplossingen zijn, waarbij het
me tijdens SAPPHIRE opviel dat Ariba en Fieldglass wel het
‘voorvoegsel’ SAP hebben en Concur niet. Ik heb de vraag
nog niet gesteld en weet dan ook niet wat de gedachte
daarachter is. Wellicht is het slechts een kwestie van tijd. Of
anders is het een mooie huiskamervraag: wie het weet mag
het zeggen.
Zelf ben ik sinds kort een gebruiker van
Concur, waarbij ik - en zeker ook mijn
collega’s - erg enthousiast zijn over het
gemak waarmee we onze onkosten
kunnen indienen en verwerken. Dit
is bewust als eerste stap gekozen. Als
volgende stap zal het netwerk worden
uitgebreid met het zelf kunnen boeken
van vluchten, hotels en auto’s, zodat
we compleet self-serviced zijn voor het
organiseren en declareren van reizen.
Hetgeen zal leiden tot meer efficiency
en kostenbesparingen.
Interessant hierbij is overigens wel
dat we nu uit eigen ervaring kunnen
zeggen dat connectiviteit nog een
uitdaging is. Het gebruiksgemak is
zeker verhoogd, maar de integratie
met bijvoorbeeld SAP ECC is nog wel
een issue, iets dat we zelf hebben op
moeten lossen. Afijn, wie hierovermeer
wil weten verwijs ik graag naar het
artikel over onze ervaringen in dit nummer en presentatie
op het VNSG Congres.
HetVNSGCongresisvoormijoverigenseenschoolvoorbeeld
van Business Networks, waar de VNSG twee dagen lang hét
platform biedt waarop bedrijven zich met elkaar kunnen
verbinden en versterken. In de cloud? Nee, gewoon in het
aardse Den Bosch. U komt toch ook?
Business
networks
.
Jan-Willem van der Meere
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32
Powered by FlippingBook