VNSG Magazine September 2016 - page 31

Magazine sept/16
31
Colofon
VNSG Magazine is het magazine
van de Vereniging Nederlandstalige
SAP Gebruikers. Het blad biedt
een platform voor meningen en
ervaringen van SAP-gebruikers.
HOOFDREDACTIE
Rob van der Marck
EINDREDACTIE
Marissa Heymans
REDACTIERAAD
Marco Kortekaas, Ctac
Dirk-Jan Schenk, HES
Miranda Been, Launch
Mike Roza, SAP Nederland
Ton Siebelink, SAP Nederland
Hans de Labije, VNSG
Martin Putters, Again
Corianne van der Laan, myBrand
VRAGEN OVER ADVERTEREN?
Kijk op
of neem
contact op met het VNSG Bureau.
Tel: (073) 641 02 00
Fax: (073) 644 45 32
VORMGEVING
HSP Reclame & Communicatie,
Rosmalen
PLANNING EN COÖRDINATIE
Marissa Heymans
DRUK
Dekkers van Gerwen,
’s-Hertogenbosch
OPLAGE
3.000 exemplaren
COVERFOTO
Jonas Briels
Artikelen geven niet noodzake-
lijkerwijs de mening van het
bestuur weer. De redactie behoudt
zich het recht voor ingezonden
stukken niet te plaatsen of in te
korten. Artikelen, of gedeelten
daarvan, mogen alleen worden
overgenomen na toestemming
van de redactie en met
bronvermelding.
VOLGENDE
.
nummer
HET
Volledige online editie
in december
- met speciale aandacht voor
Internet of Things
december
2016
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32
Powered by FlippingBook