VNSG Magazine September 2016 - page 5

5
Netwerken, wie is er niet groot mee geworden? Je staat
er niet vaak bij stil maar succes is grotendeels afhankelijk
van netwerken. Het helpt als je slim bent, goed opgeleid
en er elke dag voor gaat. Maar zonder netwerken stijgt je
succes nooit tot grote hoogte. Netwerken leer je al op jonge
leeftijd. In het gezin waar je opgroeit. Daar zie je voor het
eerst welke voordelen te behalen zijn met een afspraak,
pact of samenwerking. Later als je
arbeidzame leven begint, wordt je
carrière grotendeels bepaald door de
kunst van het netwerken. Niet alleen
binnen maar vooral ook buiten de
eigenorganisatie. Online enoffline. Het
netwerk van een organisatie is namelijk
zo veel meer dan de organisatie zelf.
Klanten, toeleveranciers, distributeurs,
lobbyisten, brancheorganisaties, noem
maar op. Ze maken allemaal deel
uit van het relationele speelveld van
een organisatie. En dat speelveld
moet je begrijpen, voeden, sturen en
benutten waar mogelijk. Een beetje
organisatie redt het al lang niet meer
met wat marketing en pr. De nieuwe
werkelijkheid draait om complexe
interacties, het optimaal benutten van
alle beschikbare competenties in het
netwerk en nog veel meer. Aan het begin van je loopbaan
heb je je handen vol aan het ontdekken van de grootte,
de complexiteit en de potentie van dit netwerk. Je weg
vinden gebeurt met vallen en opstaan. Dat geldt zowel voor
mensen als bedrijven.
Ook grote en ervaren spelers maken blunders in dit spel.
Zo hebben mobiele operators in Nederland recent een
5G-manifest ondertekend waarin zij beloven om in 2020
in de EU in tenminste één stad per land 5G aan te bieden.
Wow! Eén stad per land? Ik bedoel: WOW!! Maar dan wel in
ruil voor een afzwakking van de netneutraliteit. Lijkt dat op
chantage? Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat het dat
ook is. Netneutraliteit is het resultaat van een democratisch
proces en als je de wet met een een-tweetje naar je hand
wilt zetten, ben je gewoon fout bezig. Dit is geen netwerken
meer maar ‘niet netjes werken’.
Iedere mobiele operator die netneutraliteit wil afzwakken,
geeft daarmee de tekortkoming van het eigen netwerk toe.
Het afzwakken is namelijk een verkapte manier om meer
geld voor de beschikbare transportcapaciteit te vragen.
In plaats van de capaciteit van het netwerk te vergroten,
kies je gewoon voor prijsdifferentiatie (lees: duurdere
bits) om meer winst te maken. Door te dreigen met een
latere introductie van 5G-netwerken
maken ze er niet alleen een politiek
steekspel van. Ze snijden zichzelf ook
nog eens in de vingers. Waarom? De
gouden eieren van mobiele operators
zijn over de houdbaarheidsdatum.
De inkomsten uit sms-berichten
zijn verwaarloosbaar. We sturen
onze berichten liever via WhatsApp,
iMessage of Telegram. Die maken
allemaal gebruik van versleutelde
communicatie over het datanetwerk.
Dat is niet alleen veiliger maar ook
goedkoper. Weg inkomstenbron. De
belbundel is het volgende slachtoffer.
In de nabije toekomst zullen we
vooral bellen over IP. Oftewel over het
datanetwerk. Nog meer winsterosie.
Wat rest is geld verdienen met
datatransport. Meer capaciteit is dan
meer omzet. Want onze digitale honger is vooralsnog niet
te stillen. Met 4G gaan ze het niet droog houden maar
met 5G waarschijnlijk wel. Dat biedt zelfs mogelijkheden
voor een nieuw verdienmodel. Is het dan logisch om nu te
dreigen met uitstel van 5G?
Business networking is een delicaat proces en vergt veel
empathie om iets te begrijpen van de onzichtbare processen
die ten grondslag liggen aan de stroom producten en
diensten. Daar moet je geen spelletje van maken met
politici. Dat is nergens voor nodig.
Eigenlijk ook wel weer grappig dat het juist netwerk-
bedrijven zijn die nu niet netjes werken.
Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij
alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking
tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform
Nederland (EPN).
COLUMN
.
Paul Ostendorf
Netwerken
en niet
net werken
.
Magazine sept/16
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook