VNSG Magazine September 2016 - page 7

Magazine sept/16
7
met de huidige mogelijkheden van cloud en digitale netwerken, is EDI
erg onhandig en ingewikkeld. Als één deelnemer iets verandert – de
naam van een veld of de plaats van het veld op het document –moet de
andere partij die wijziging op exact dezelfde manier doorvoeren. Stel je
eens voor hoe dat in de praktijk uitpakt als er honderden partijen bij zijn
betrokken.”
EDI was de eerste elektronische, point-to-point verbinding tussen
bedrijven. Het werkt goed als je met slechts een paar partijen gegevens
moet uitwisselen, maar het wordt al heel complex als je met meer dan
een tiental partijen gegevens moet uitwisselen. En een misser betekent
lege schappen in de winkels, verkeerde zendingen, kwaliteitsproblemen
of ontevreden klanten.
Het probleem met EDI, zo legt hij uit, is dat het systeem is gebaseerd
op een dom netwerk. “De intelligentie hoort in het netwerk te zitten,
zodat de leden van dat netwerk zich geen zorgen hoeven te maken over
het eventueel aanpassen van de administratieve regels in hun eigen ERP-
systemen.”
Maar nu is er een alternatief: SAP Business Network op SAP HANA.
Marland spreekt daarom wel over de eerste en tweede generatie
van verbondenheid. Waarbij de tweede generatie veel meer en
betrouwbaardere verbindingen aan kan.
Monopoly
Iedereen kent het bordspel Monopoly. We kennen allemaal wel de term
‘Monopoly-geld’; erg belangrijk binnen het spel, waardeloos erbuiten.
Maar het kleurige papieren geld is verdwenen. “Zelfs Monopoly is
tegenwoordig digitaal”, zegt Marland. Je kunt nu de Banking Edition
kopen, die werkt met scanners en barcodes. Huurders en verhuurders
maken digitaal geld over. In de echte wereld van business-to-business
is het een beetje complexer dan in dit spel. In plaats van zes spelers heb
je te maken met duizenden contacten. Voor ’Ga naar Start’ heb je een
Business Network nodig waarbinnen al die verbindingen al zijn gelegd
en een team klaar staat om eventueel nieuwe verbindingen te maken.
Facturering en betalingen vormen het hart van elke onderneming. Te
belangrijk om aan papier over te laten.”
Een ander voorbeeld van een business network waar veel medewerkers
mee te maken hebben is beroepsmatig reizen. Iedereen weet hoe lastig
het boeken en adminstreren van reizen kan zijn voor de individuele
reiziger, evenals voor het bedrijf waarvoor hij werkt. Waarom zou een
reiziger de hotelrekening moeten krijgen? Het is net zo eenvoudig voor
de hotelier om de rekening meteen naar de werkgever te sturen als het
is om de gast te e-mailen. Dit gaat ook op voor innovatieve bedrijven in
de reis- en transportbranches – als het eenvoudig is voor een reiziger om
van een dienst gebruik te maken, dan zou het ook eenvoudig moeten
zijn voor een bedrijf om die diensten aan te bieden en te administreren.
Dat geldt ook voor creditcardbedrijven. Het gaat hier om een enkele,
gesloten waardeketen. “Je kunt voor elk denkbaar aspect van handel
drijven een business netwerk maken, waarbij de intelligentie in het
netwerk zit”, aldus Marland.
“De intelligentie hoort
in het netwerk te zitten,
zodat de leden van dat
netwerk zich geen zorgen
hoeven te maken over
het eventueel aanpassen
van de administratieve
regels in hun eigen
ERP-systemen.”
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook