VNSG Magazine September 2016 - page 8

8
Magazine sept/16
Drie bedrijven
Ariba, Concur, and Fieldglass – de drie bedrijven die samen de SAP
Business Network Group vormen – kijken verder dan de muren van
een bedrijf om systemen, diensten, partners en data te integreren
en te verbinden om aldus efficiënter, krachtiger en eenvoudiger
kernactiviteiten van ondernemingen uit te voeren. Zij bieden het
resultaat en de ervaring waaraan medewerkers behoefte hebben via
naadloos gekoppelde platformen.
SAP Ariba biedt een open netwerk en webgebaseerde applicaties om
goederen/diensten te kopen, verkopen en geldstromen te beheren
voor business-to-businesskopers en -verkopers. SAP Fieldglass is
een cloudgebaseerd Vendor Management System-oplossing die
tegemoet komt aan de groeiende behoefte van werkgevers om flexibel
inhuurkrachten te beheren, zodat zij snel onderdeel kunnen uitmaken
van de organisatie, om even snel te kunnen inspelen op veranderingen
in de markt en in klantbehoeften. SAP Concur handelt alle uitgaven af
voor bedrijfsreizen.
Alle drie zijn ze cloudgebaseerd en kunnen de basis voor een Business
Network vormen.
Maarhoemoetjebeginnen?
Marland: “Gewoonlijk is een
communicatieprobleem
de drijfveer. De noodzaak
om beter contact op te
zetten met toeleveranciers
bijvoorbeeld. In de huidige
economie besteden steeds
meer bedrijven kritische
activiteiten uit, zoals ont-
werp, logistiek en zelfs de
productie. Zo zijn bedrijven
steeds meer afhankelijk
van mensen die niet bij
hen in dienst zijn. Maar
je moet met dit externe
personeel net zo goed kun-
nen samenwerken als met het eigen, vaste personeel. Om steeds
snellere productiecycli te bereiken en steeds kritischer klanten tevreden
te stellen moet de directie een ‘strategische visie’ ontwikkelen over dit
onderwerp.
En ten tweede: “Verdeel het probleem in kleine, handelbare stukjes.
Begin niet met alles tegelijk aan te pakken, maar begin klein. En leer van
elke implementatie.”
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook